Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních a jiných citlivých údajů, které nám dávají zákazníci k dispozici, je pro G.T.Sport s.r.o., provozovatele www.golfbreak.cz, dále jen Správce, důležitou záležitostí. Tyto podmínky ochrany údajů zajišťují zachování ochrany dat.

Osobní údaje

a) Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které uveřejňují nebo mohou uveřejnit totožnost zákazníka. Správce dodržuje zásady proti úniku dat. Shromažďuje co nejmenší množství osobních údajů.

b) Nakládání s osobními údaji
Osobní údaje slouží výlučně ke vzniku smlouvy, zpracování obsahu, provedení nebo vývoji smluvního vztahu. Tyto údaje nejsou zásadně předávány třetí straně. K použití osobních údajů dochází pouze v nezbytné míře, anebo v případě, že je k tomu Správce povinnen ze zákona nebo soudním rozhodnutím nebo, pokud je to nezbytné, aby se zabránilo neoprávněnému použití, které je v zákonném rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

c) Nesouhlas
Zákazník může kdykoli odmítnout ukládání svých osobních údajů, vyjma takových údajů, které slouží k smluvním účelům.

d) Právo na informace
Na základě písemné žádosti informuje Správce zákazníka o jeho poskytnutých osobních údajích.

e) Právo na opravu, vymazání nebo zablokování údajů
Jako zákazník máte právo kdykoli na základě žádosti na opravu, vymazání nebo zablokování svých chybných osobních údajů. Provedení tohoto práva je bezplatné a můžete o něj kdykoli požádat Správce.

Newsletter

Když se přihlásíte k odběru našeho Newsletteru, použijeme Vámi sdělené údaje, abychom Vám mohli posílat novinky tohoto Newsletteru. V tomto případě použijeme Vaši e-mailovou adresu pro vlastní reklamní účely až do té doby, než se odhlásíte z odběru Newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoli s budoucí platností zrušit tak, že se odhlásíte z odběru Newsletteru.

Uživatelské a registrační údaje

Při vytváření webových stránek dochází v nezbytných případech ke shromažďování, zpracování a použití uživatelských a registračních dat. Klientské údaje a IP adresa jsou zaznamenány k určitému datu a hodině v souboru protokolu (log file) a jsou uloženy a použity k účelům statistických vyhodnocení těchto webových stránek. Spojení uživatelských a registračních údajů s osobními údaji je vyloučeno.

Zabezpečení dat

a) Zabezpečení dat
Veškerá data na www.golfbreak.cz jsou zabezpečena technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně a šíření. Správce nenese žádnou odpovědnost za zničení nebo poškození dat.

b) Sessions a Cookies
K obsluze svých webových stránek může Správce použít Cookies nebo Sessions na serveru, v nichž mohou být uchována data. Cookies se využívají např. také při osobním pozdravu členského jména. Cookies jsou soubory, které jsou uloženy z webové stránky na pevný disk zákazníka, aby se tak při další návštěvě této webové stránky automaticky rozpoznal počítač a mohlo se tak zákazníkovi přizpůsobit nastavení této webové stránky. Využití Cookies můžete ale také odmítnout pomocí nastavení prohlížeče tak, že si deaktivujete ukládání Cookies nebo nastavíte prohlížeč tak, že budete informováni při zasílání Cookies. Správce garantuje, že nedojde k převzetí žádných osobních údajů ze Sessions nebo pomocí Cookies.

c) Google Analytics
Tyto internetové stránky používají Google Analytics, internetovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, jež pomáhají internetovým stránkám analyzovat, jak je uživatelé používají. Informace, které „cookie“ vytvoří o vašem použití internetových stránek, budou předány firmě Google, Inc. a uloženy na serverech ve Spojených státech. V případě, že si aktivujete anonymitu IP na této internetové stránce, zkrátí Google nejdřív vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech bude Vaše celá IP adresa poslána na server Googlu v USA a tam zkrácena. Na objednávku provozovatele těchto internetových stránek použije Google tyto informace ke zhodnocení vašeho použití internetových stránek. Sestavuje totiž zprávy o aktivitách na internetových stránkách pro správce internetových stránek a poskytuje další služby, jež se týkají aktivit na internetových stránkách a používání internetu. Google neporovnává Vaši IP adresu se žádnými dalšími údaji, které spravuje. Výběrem příslušného nastavení na vašem prohlížeči můžete používání cookies odmítnout. V takovém případě se však může stát, že nebudete moci využívat všech funkcí těchto internetových stránek.

Kontaktování

K získání informací o ochraně osobních údajů může zákazník kontaktovat Správce.